Bună, noi folosim cookie-uri în scopuri statistice, pentru analiza traficului de pe site, pentru analize de marketing și pentru îmbunătățirea experienței vizitatorului pe site.

Mai multe informații

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “Bonduelle Gold”

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Bonduelle Gold”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului Bonduelle Gold”, (denumita in continuare “Concursul”) este BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT. (denumită în continuare “Organizator”), cu sediul în Ungaria, Nagykőrös, Ceglédi út 25, înregistrată cu numărul HU10766299 (EU VAT Reg. Numb.), cod fiscal 10766299-2-44, Cont bancar HU 18131 00007 02026440 00189785, deschis la BNP Paribas Hungary Branch, reprezentată legal de Ferenc Kisvari, în calitate de Director.

Concursul se desfasoara prin intermediul DENTSU ROMANIA S.R.L., cu sediul social in str. George Enescu nr. 11-11A, etaj 5, camera 3, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertlui Bucuresti sub nr. J40/20774/2008, cu codul unic de inregistrare 2486616, (denumita in continuare „Imputernicitul sau Agentia”),

Si prin intermediul Mediapost Hit Mail (denumita in continuare “ Subimputernicit sau Agentia 2”), cu sediul in Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, cod fiscal RO13351917.

SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CONCURSULUI

  • Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Concursului si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
  • Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul https://bonduelle.ro/articol/regulamentul-oficial-al-concursului-bonduelle-gold.
  • Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Concursul, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul https://bonduelle.ro/articol/regulamentul-oficial-al-concursului-bonduelle-gold cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

 

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CONCURSULUI

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 • In Concurs se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inceperii concursului si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.
 • Inscrierea in Concurs presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.
 • Nu au dreptul de a participa la acest Concurs urmatoarele categorii de persoane:
 • Persoanele care nu respecta Sectiunea 5.1;
 • Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;
 • Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Concurs;
 • Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus;
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Concurs, precum si dreptul de a elimina din Concurs orice persoana din categoriile mentionate in art. 5.3. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Concurs, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

5.1 Conditii privind inscrierea in Concurs pe pagina de Facebook Bonduelle, https://www.facebook.com/bonduelle.ro:

1. Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;

b) Participantul trebuie sa detina un cont activ pe reteaua de socializare Facebook;

c) Participantul trebuie sa se informeze in prealabil si in detaliu cu privire la oricare dintre termenii si conditiile privind desfasurarea Concurs, conform prezentului Regulament.

d) Campania se desfăşoară online, pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/bonduelle.ro .

În perioada 22.05.2023 până la data 29.05.2023, ora 23:59, participanții se pot înscrie în Campanie prin publicarea unui comentariu la postarea de Concurs.

Postarea de Concurs va consta într-un material static care ilustrează un tabel format 4 coloane și 4 rânduri care prezintă ingrediente pentru salată (bază, proteină, legume, dressing). Pentru a participa în Campanie, participanții vor fi invitați să:

 • Își aleagă cel puțin 4 ingrediente din cele 4 coloane
 • Scrie în secțiunea de comentarii combinația formată din minimum 4 caractere reprezentative alegerilor lor (exemplu: A2E5)

Răspunsurile norocoase care respectă regulamentul vor fi extrase aleator cu ajutorul software-ului random.org.

e) Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Concursului mentionata la Sectiunea 3.2 de mai sus;

f) Un Participant unic este identificat pe baza ID-ului de Facebook

2. Comentariile trebuie sa respecte urmatoarele cerinte pentru a fi acceptate in concurs:

 • sa nu includa continut licentios, imoral sau antisocial;
 • sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, etnie, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;
 • sa nu contina amenintari catre nicio terta persoana, loc, afacere sau grup, sa nu lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale niciunei terte persoane, firme sau entitate si sa nu incalce in niciun alt mod legislatia si reglementarile aplicabile.
 • sa nu contina referiri sau imagini cu privire la marci inregistrate;
 • sa nu contina aluzii/referiri directe sau indirecte la marci de tigarete sau alcool;
 • sa nu contina elemente obscene, jignitoare sau antisociale;
 • sa fie realist, fara texte, logo-uri sau orice alte materiale care implica drepturi de autor sau care nu apartin participantului;
 • sa nu aduca un prejudiciu de imagine a brandului;
 • sa nu includa imagini de persoane indiferent daca sunt imagini ale participantului, membrii familiei acestuia sau terti;
 • sa respecte tematica concursului asa cum este descrisa;

3. Un Participant, identificat pe baza ID-ului de Facebook, poate participa o singura data in cadrul concursului, si poate castiga un singur premiu.

4. Toate inscrierile valide efectuate in cadrul Concursului vor intra in tragerea la sorti pentru unul din premiile acordate in cadrul Concursului.

 

5.2 Conditii privind inscrierea in Concurs pe pagina de Instagram bonduelle.ro, https://www.instagram.com/bonduelle.ro/:

 1. Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;

b) Participantul trebuie sa detina un cont activ pe reteaua de socializare Instagram;

c) Participantul trebuie sa se informeze in prealabil si in detaliu cu privire la oricare dintre termenii si conditiile privind desfasurarea Concurs, conform prezentului Regulament.

d) Campania se desfăşoară online, pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/bonduelle.ro/

În perioada 22.05.2023 până la data 29.05.2023, ora 23:59, participanții se pot înscrie în Campanie prin publicarea unui comentariu la postarea de Concurs.

Postarea de Concurs va consta într-o fotografie care prezintă patru (4) produse participante în campanie, alături de o serie de emoji-uri. Pentru a participa în Campanie, utilizatorii sunt invitați să:

 • Urmărească pagina de Instagram https://www.instagram.com/bonduelle.ro/
 • Posteze în secțiunea de comentarii numele produsului preferat dintre cele 4 prezentate, alături de 3 emoji-uri care descriu produsul ales (Exemplu: Mexico Mix 🌮🥙🔥)

Răspunsurile corecte care respectă regulamentul vor fi extrase aleator cu ajutorul software-ului random.org.

e) Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Concursului mentionata la Sectiunea 3.2 de mai sus;

f) Un Participant unic este identificat pe baza ID-ului de Instagram

 1. Comentariile trebuie sa respecte urmatoarele cerinte pentru a fi acceptate in concurs:
 • sa nu includa continut licentios, imoral sau antisocial;
 • sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, etnie, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;
 • sa nu contina amenintari catre nicio terta persoana, loc, afacere sau grup, sa nu lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale niciunei terte persoane, firme sau entitate si sa nu incalce in niciun alt mod legislatia si reglementarile aplicabile.
 • sa nu contina referiri sau imagini cu privire la marci inregistrate;
 • sa nu contina aluzii/referiri directe sau indirecte la marci de tigarete sau alcool;
 • sa nu contina elemente obscene, jignitoare sau antisociale;
 • sa fie realist, fara texte, logo-uri sau orice alte materiale care implica drepturi de autor sau care nu apartin participantului;
 • sa nu aduca un prejudiciu de imagine a brandului;
 • sa nu includa imagini de persoane indiferent daca sunt imagini ale participantului, membrii familiei acestuia sau terti;
 • sa respecte tematica concursului asa cum este descrisa;
 1. Un Participant, identificat pe baza ID-ului de Instagram, poate participa o singura data in cadrul concursului, si poate castiga un singur premiu.
 2. Toate inscrierile valide efectuate in cadrul Concursului vor intra in tragerea la sorti pentru unul din premiile acordate in cadrul Concursului.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

6.1 In cadrul Concursului vor fi acordate, prin tragere la sorti urmatoarele premii:

Nr crt

Canal participare

Descriere Premiu

Cantitate

Valoare unitara LEI, TVA inclus

Valoare totala LEI,

TVA inclus

1

Facebook

Tocător electric + kit produse Bonduelle Gold (Chilli, Mexico Mix, Texas Mix și Mediterranean Mix)

1

283.37

283.37

 

Set râșnițe electrice + kit produse Bonduelle Gold (Chilli, Mexico Mix, Texas Mix și Mediterranean Mix)

1

214.65

214.65

Bol pentru salată + kit produse Bonduelle Gold (Chilli, Mexico Mix, Texas Mix și Mediterranean Mix)

1

107.30

107.30

2

Instagram

Tocător electric + kit produse Bonduelle Gold (Chilli, Mexico Mix, Texas Mix și Mediterranean Mix)

1

283.37

283.37

 

Set râșnițe electrice + kit produse Bonduelle Gold (Chilli, Mexico Mix, Texas Mix și Mediterranean Mix)

1

214.65

214.65

 

 

Bol pentru salată + kit produse Bonduelle Gold (Chilli, Mexico Mix, Texas Mix și Mediterranean Mix)

1

107.30

107.30

 

TOTAL VALOARE PREMII

1,210.64

 

Specificatiile premiilor.

Premiile  includ:

 • 1 Tocător electric + 1 kit produse Bonduelle Gold (Chilli, Mexico Mix, Texas Mix și Mediterranean Mix);
 • 1 Set râșnițe electrice + 1 kit produse Bonduelle Gold (Chilli, Mexico Mix, Texas Mix și Mediterranean Mix);
 • 1 Bol pentru salată + 1 kit produse Bonduelle Gold (Chilli, Mexico Mix, Texas Mix și Mediterranean Mix).

respectiv

 • 1 Tocător electric + 1 kit produse Bonduelle Gold (Chilli, Mexico Mix, Texas Mix și Mediterranean Mix);
 • 1 Set râșnițe electrice + 1 kit produse Bonduelle Gold (Chilli, Mexico Mix, Texas Mix și Mediterranean Mix);
 • 1 Bol pentru salată + 1 kit produse Bonduelle Gold (Chilli, Mexico Mix, Texas Mix și Mediterranean Mix).

Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul Concursului este de 1,210.64 LEI, cu TVA inclus.

6.2 Castigatorii premiilor oferite in cadrul Concursului nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate.

6.3 In cadrul prezentului Concurs, un participant poate castiga un singur premiu pe toata durata de desfasurare a concursului, indiferent de numarul de inscrieri efectuate si de canalul de participare.

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

7.1. Premiile din cadrul Concursului se vor acorda prin tragere la sorti efectuata cu ajutorul aplicatiei random.org, in maxim 10 zile lucratoare de la incheierea fiecarui Concurs.

7.2. In cadrul fiecarei trageri la sorti vor intra toate inscrierile valide, aferente canalului pe care s-a desfasurat Concursul, din perioada de desfasurare a acestuia. In cadrul fiecarei tragerii la sorti se vor desemna 3 castigatori si cate 2 rezerve pentru fiecare castigator;

SECTIUNEA 8. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR

 1. Castigatorii desemnati prin tragere la sorti vor fi anuntati printr-un comentariu la postarea de concurs, trimis de pe pagina de Instagram sau pe pagina de Facebook, in functie de canalul prin care acestia au participat, in cel mult 3 zile lucratoare de la data la care a avut loc tragerea la sorti.
 2. Dupa notificarea Castigatorilor, acestia trebuie sa trimita in maximum 48 de ore, prin mesaj privat, pe pagina de Instagram sau Facebook, confirmarea acceptului sau cu privire la desemnarea sa in calitate de castigator, precum si datele personale cuprinzand: nume, prenume, numar de telefon, varsta, adresa postala de corespondenta in scopul livrarii de premii.
 3. In cazul in care participantii desemnati castigatori nu respecta termenul mentionat anterior, ei vor pierde orice drept de castig asupra premiului, urmand ca premiul sa revina rezervei. Rezervele trebuie sa respecte aceeasi procedura de validare, sa trimita Organizatorului in maxim 48 de ore, de la data anuntarii, datele personale, cuprinzand nume, prenume, numar de telefon, adresa postala de corespondenta, necesare pentru a intra in posesia premiului.
 4. Premiile ce nu pot fi atribuite ca urmare a neindeplinirii de catre castigatori sau de catre rezerve a obligatiei de a comunica informatiile indicate in Sectiunea 7, nu vor fi realocate, ci vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
 5. Lista castigatorilor de Concurs va fi publicata pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/bonduelle.ro/ si pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/bonduelle.ro in termen de maximum 10 zile lucratoare de la validarea acestora, printr-un comentariu la postarea de concurs.
 6. Premiile vor fi  predate  castigatorilor  in  termen  de maximum 30 de zile lucratoare de  la  data validarii si publicarii listei castigatorilor pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/bonduelle.ro/ si pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/bonduelle.ro, prin curier, la adresa comunicata in acest sens, pe baza semnarii unui proces verbal de predare – primire premiu.
 7. Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.
 8. In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

 

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

9.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

9.2 Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (contravaloarea accesului la Internet pentru inscrierea in Concurs).

 

SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII

10.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Concurs si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

10.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestui Concurs, decizia Organizatorului este definitiva.

10.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 • Inregistrarile efectuate in afara Perioadei Concursului mentionate mai sus;
 • Mesajele trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre Participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;
 • Inscrierile care nu contin toate informatiile obligatorii;
 • Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra mesajelor sau continutului acestora;
 • Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;
 • Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;
 • Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;
 • Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;
 • Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;
 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat);
 • Organizatorul nu este responsabil de starea premiului in momentul livrarii premiului catre castigator. Organizatorul este responsabil doar de starea predarii premiului catre curier in scopul livrarii catre castigator.

10.4 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Concurs cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

 

SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1 Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 12. INCETAREA/ INTRERUPEREA CONCURSULUI. FORTA MAJORA

12.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.

  • Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

12.2 Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

 

SECTIUNEA 13. CONTESTATII SI LITIGII

13.1 Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Concursului, la numarul de telefon 0212070010, prin email la adresa [email protected] sau prin posta la adresa Unirii View - Bulevardul Corneliu Coposu 6-8, Bucuresti, pana la data de 06.2023, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

13.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Concursului Bonduelle Gold

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 

Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT. (denumită în continuare “Organizator”), cu sediul în Ungaria, Nagykőrös, Ceglédi út 25, înregistrată cu numărul HU10766299 (EU VAT Reg. Numb.), cod fiscal 10766299-2-44, Cont bancar HU 18131 00007 02026440 00189785, deschis la BNP Paribas Hungary Branch, reprezentată legal de Ferenc Kisvari, în calitate de Director (denumita in continuare "Operatorul"),

prin intermediul DENTSU ROMANIA S.R.L., cu sediul social in str. George Enescu nr. 11-11A, etaj 5, camera 3, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertlui Bucuresti sub nr. J40/20774/2008, cu codul unic de inregistrare 2486616, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”),

Si prin intermediul Mediapost Hit Mail (denumita in continuare “ Subimputernicit ”), cu sediul in Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, cod fiscal RO13351917.

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT. cu sediul în Ungaria, Nagykőrös, Ceglédi út 25, înregistrată cu numărul HU10766299 (EU VAT Reg. Numb.), cod fiscal 10766299-2-44, Cont bancar HU 18131 00007 02026440 00189785, deschis la BNP Paribas Hungary Branch, reprezentată legal de Ferenc Kisvari, în calitate de Director (denumită în continuare "Operatorul") prin intermediul DENTSU ROMÂNIA S.R.L., cu sediul social în str. George Enescu nr. 11-11A, etaj 5, camera 3, sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București, sub nr. J40/20774/2008, având Codul Unic de înregistrare 2486616

Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

i) ID Instagram;

ii) ID Facebook;

iii) Poza Profil.

in plus, pentru castigatori:

i) Nume si Prenume

ii) Adresa de livrare premii

iii) Numar de telefon

iv) Varsta

v) Vocea

Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

i) Organizarea si desfasurarea campaniei

ii) Desemnarea si validarea castigatorilor

iii) Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului.

Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului - DENTSU ROMANIA S.R.L., Subimputernicitului, Mediapost Hit Mail S.A., precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Concursului.

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor/Subimputernicitului obligatii similare.

 

Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

 

 • dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la portabilitate a datelor;
 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii își pot exercita drepturile menționate anterior, prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: [email protected]

Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului si Subimputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

Alte prevederi

In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 


REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “Bonduelle Gold”

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI Bonduelle Gold”

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului Bonduelle Gold”, (denumita in continuare “Concursul”) este BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT. (denumită în continuare “Organizator”), cu sediul în Ungaria, Nagykőrös, Ceglédi út 25, înregistrată cu numărul HU10766299 (EU VAT Reg. Numb.), cod fiscal 10766299-2-44, Cont bancar HU 18131 00007 02026440 00189785, deschis la BNP Paribas Hungary Branch, reprezentată legal de Ferenc Kisvari, în calitate de Director.

Concursul se desfasoara prin intermediul DENTSU ROMANIA S.R.L., cu sediul social in str. George Enescu nr. 11-11A, etaj 5, camera 3, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertlui Bucuresti sub nr. J40/20774/2008, cu codul unic de inregistrare 2486616, (denumita in continuare „Imputernicitul sau Agentia”),

Si prin intermediul Mediapost Hit Mail (denumita in continuare “ Subimputernicit sau Agentia 2”), cu sediul in Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, cod fiscal RO13351917.

SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CONCURSULUI

  • Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Concursului si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
  • Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe website-ul https://bonduelle.ro/articol/regulamentul-oficial-al-concursului-bonduelle-gold.
  • Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
  • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Concursul, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe website-ul https://bonduelle.ro/articol/regulamentul-oficial-al-concursului-bonduelle-gold cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare.

 

SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CONCURSULUI

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 • In Concurs se pot inscrie persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inceperii concursului si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.
 • Inscrierea in Concurs presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.
 • Nu au dreptul de a participa la acest Concurs urmatoarele categorii de persoane:
 • Persoanele care nu respecta Sectiunea 5.1;
 • Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;
 • Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Concurs;
 • Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus;
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Concurs, precum si dreptul de a elimina din Concurs orice persoana din categoriile mentionate in art. 5.3. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Concurs, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati.

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

5.1 Conditii privind inscrierea in Concurs pe pagina de Facebook Bonduelle, https://www.facebook.com/bonduelle.ro:

1. Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;

b) Participantul trebuie sa detina un cont activ pe reteaua de socializare Facebook;

c) Participantul trebuie sa se informeze in prealabil si in detaliu cu privire la oricare dintre termenii si conditiile privind desfasurarea Concurs, conform prezentului Regulament.

d) Campania se desfăşoară online, pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/bonduelle.ro .

În perioada 22.05.2023 până la data 29.05.2023, ora 23:59, participanții se pot înscrie în Campanie prin publicarea unui comentariu la postarea de Concurs.

Postarea de Concurs va consta într-un material static care ilustrează un tabel format 4 coloane și 4 rânduri care prezintă ingrediente pentru salată (bază, proteină, legume, dressing). Pentru a participa în Campanie, participanții vor fi invitați să:

 • Își aleagă cel puțin 4 ingrediente din cele 4 coloane
 • Scrie în secțiunea de comentarii combinația formată din minimum 4 caractere reprezentative alegerilor lor (exemplu: A2E5)

Răspunsurile norocoase care respectă regulamentul vor fi extrase aleator cu ajutorul software-ului random.org.

e) Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Concursului mentionata la Sectiunea 3.2 de mai sus;

f) Un Participant unic este identificat pe baza ID-ului de Facebook

2. Comentariile trebuie sa respecte urmatoarele cerinte pentru a fi acceptate in concurs:

 • sa nu includa continut licentios, imoral sau antisocial;
 • sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, etnie, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;
 • sa nu contina amenintari catre nicio terta persoana, loc, afacere sau grup, sa nu lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale niciunei terte persoane, firme sau entitate si sa nu incalce in niciun alt mod legislatia si reglementarile aplicabile.
 • sa nu contina referiri sau imagini cu privire la marci inregistrate;
 • sa nu contina aluzii/referiri directe sau indirecte la marci de tigarete sau alcool;
 • sa nu contina elemente obscene, jignitoare sau antisociale;
 • sa fie realist, fara texte, logo-uri sau orice alte materiale care implica drepturi de autor sau care nu apartin participantului;
 • sa nu aduca un prejudiciu de imagine a brandului;
 • sa nu includa imagini de persoane indiferent daca sunt imagini ale participantului, membrii familiei acestuia sau terti;
 • sa respecte tematica concursului asa cum este descrisa;

3. Un Participant, identificat pe baza ID-ului de Facebook, poate participa o singura data in cadrul concursului, si poate castiga un singur premiu.

4. Toate inscrierile valide efectuate in cadrul Concursului vor intra in tragerea la sorti pentru unul din premiile acordate in cadrul Concursului.

 

5.2 Conditii privind inscrierea in Concurs pe pagina de Instagram bonduelle.ro, https://www.instagram.com/bonduelle.ro/:

 1. Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;

b) Participantul trebuie sa detina un cont activ pe reteaua de socializare Instagram;

c) Participantul trebuie sa se informeze in prealabil si in detaliu cu privire la oricare dintre termenii si conditiile privind desfasurarea Concurs, conform prezentului Regulament.

d) Campania se desfăşoară online, pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/bonduelle.ro/

În perioada 22.05.2023 până la data 29.05.2023, ora 23:59, participanții se pot înscrie în Campanie prin publicarea unui comentariu la postarea de Concurs.

Postarea de Concurs va consta într-o fotografie care prezintă patru (4) produse participante în campanie, alături de o serie de emoji-uri. Pentru a participa în Campanie, utilizatorii sunt invitați să:

 • Urmărească pagina de Instagram https://www.instagram.com/bonduelle.ro/
 • Posteze în secțiunea de comentarii numele produsului preferat dintre cele 4 prezentate, alături de 3 emoji-uri care descriu produsul ales (Exemplu: Mexico Mix 🌮🥙🔥)

Răspunsurile corecte care respectă regulamentul vor fi extrase aleator cu ajutorul software-ului random.org.

e) Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Concursului mentionata la Sectiunea 3.2 de mai sus;

f) Un Participant unic este identificat pe baza ID-ului de Instagram

 1. Comentariile trebuie sa respecte urmatoarele cerinte pentru a fi acceptate in concurs:
 • sa nu includa continut licentios, imoral sau antisocial;
 • sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, etnie, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;
 • sa nu contina amenintari catre nicio terta persoana, loc, afacere sau grup, sa nu lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale niciunei terte persoane, firme sau entitate si sa nu incalce in niciun alt mod legislatia si reglementarile aplicabile.
 • sa nu contina referiri sau imagini cu privire la marci inregistrate;
 • sa nu contina aluzii/referiri directe sau indirecte la marci de tigarete sau alcool;
 • sa nu contina elemente obscene, jignitoare sau antisociale;
 • sa fie realist, fara texte, logo-uri sau orice alte materiale care implica drepturi de autor sau care nu apartin participantului;
 • sa nu aduca un prejudiciu de imagine a brandului;
 • sa nu includa imagini de persoane indiferent daca sunt imagini ale participantului, membrii familiei acestuia sau terti;
 • sa respecte tematica concursului asa cum este descrisa;
 1. Un Participant, identificat pe baza ID-ului de Instagram, poate participa o singura data in cadrul concursului, si poate castiga un singur premiu.
 2. Toate inscrierile valide efectuate in cadrul Concursului vor intra in tragerea la sorti pentru unul din premiile acordate in cadrul Concursului.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

6.1 In cadrul Concursului vor fi acordate, prin tragere la sorti urmatoarele premii:

Nr crt

Canal participare

Descriere Premiu

Cantitate

Valoare unitara LEI, TVA inclus

Valoare totala LEI,

TVA inclus

1

Facebook

Tocător electric + kit produse Bonduelle Gold (Chilli, Mexico Mix, Texas Mix și Mediterranean Mix)

1

283.37

283.37

 

Set râșnițe electrice + kit produse Bonduelle Gold (Chilli, Mexico Mix, Texas Mix și Mediterranean Mix)

1

214.65

214.65

Bol pentru salată + kit produse Bonduelle Gold (Chilli, Mexico Mix, Texas Mix și Mediterranean Mix)

1

107.30

107.30

2

Instagram

Tocător electric + kit produse Bonduelle Gold (Chilli, Mexico Mix, Texas Mix și Mediterranean Mix)

1

283.37

283.37

 

Set râșnițe electrice + kit produse Bonduelle Gold (Chilli, Mexico Mix, Texas Mix și Mediterranean Mix)

1

214.65

214.65

 

 

Bol pentru salată + kit produse Bonduelle Gold (Chilli, Mexico Mix, Texas Mix și Mediterranean Mix)

1

107.30

107.30

 

TOTAL VALOARE PREMII

1,210.64

 

Specificatiile premiilor.

Premiile  includ:

 • 1 Tocător electric + 1 kit produse Bonduelle Gold (Chilli, Mexico Mix, Texas Mix și Mediterranean Mix);
 • 1 Set râșnițe electrice + 1 kit produse Bonduelle Gold (Chilli, Mexico Mix, Texas Mix și Mediterranean Mix);
 • 1 Bol pentru salată + 1 kit produse Bonduelle Gold (Chilli, Mexico Mix, Texas Mix și Mediterranean Mix).

respectiv

 • 1 Tocător electric + 1 kit produse Bonduelle Gold (Chilli, Mexico Mix, Texas Mix și Mediterranean Mix);
 • 1 Set râșnițe electrice + 1 kit produse Bonduelle Gold (Chilli, Mexico Mix, Texas Mix și Mediterranean Mix);
 • 1 Bol pentru salată + 1 kit produse Bonduelle Gold (Chilli, Mexico Mix, Texas Mix și Mediterranean Mix).

Valoarea totala a premiilor acordate in cadrul Concursului este de 1,210.64 LEI, cu TVA inclus.

6.2 Castigatorii premiilor oferite in cadrul Concursului nu au posibilitatea de a primi contravaloarea premiilor in bani sau inlocuirea acestora cu alte bunuri si nici nu pot solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiilor castigate.

6.3 In cadrul prezentului Concurs, un participant poate castiga un singur premiu pe toata durata de desfasurare a concursului, indiferent de numarul de inscrieri efectuate si de canalul de participare.

SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORILOR SI ACORDAREA PREMIILOR

7.1. Premiile din cadrul Concursului se vor acorda prin tragere la sorti efectuata cu ajutorul aplicatiei random.org, in maxim 10 zile lucratoare de la incheierea fiecarui Concurs.

7.2. In cadrul fiecarei trageri la sorti vor intra toate inscrierile valide, aferente canalului pe care s-a desfasurat Concursul, din perioada de desfasurare a acestuia. In cadrul fiecarei tragerii la sorti se vor desemna 3 castigatori si cate 2 rezerve pentru fiecare castigator;

SECTIUNEA 8. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR

 1. Castigatorii desemnati prin tragere la sorti vor fi anuntati printr-un comentariu la postarea de concurs, trimis de pe pagina de Instagram sau pe pagina de Facebook, in functie de canalul prin care acestia au participat, in cel mult 3 zile lucratoare de la data la care a avut loc tragerea la sorti.
 2. Dupa notificarea Castigatorilor, acestia trebuie sa trimita in maximum 48 de ore, prin mesaj privat, pe pagina de Instagram sau Facebook, confirmarea acceptului sau cu privire la desemnarea sa in calitate de castigator, precum si datele personale cuprinzand: nume, prenume, numar de telefon, varsta, adresa postala de corespondenta in scopul livrarii de premii.
 3. In cazul in care participantii desemnati castigatori nu respecta termenul mentionat anterior, ei vor pierde orice drept de castig asupra premiului, urmand ca premiul sa revina rezervei. Rezervele trebuie sa respecte aceeasi procedura de validare, sa trimita Organizatorului in maxim 48 de ore, de la data anuntarii, datele personale, cuprinzand nume, prenume, numar de telefon, adresa postala de corespondenta, necesare pentru a intra in posesia premiului.
 4. Premiile ce nu pot fi atribuite ca urmare a neindeplinirii de catre castigatori sau de catre rezerve a obligatiei de a comunica informatiile indicate in Sectiunea 7, nu vor fi realocate, ci vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
 5. Lista castigatorilor de Concurs va fi publicata pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/bonduelle.ro/ si pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/bonduelle.ro in termen de maximum 10 zile lucratoare de la validarea acestora, printr-un comentariu la postarea de concurs.
 6. Premiile vor fi  predate  castigatorilor  in  termen  de maximum 30 de zile lucratoare de  la  data validarii si publicarii listei castigatorilor pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/bonduelle.ro/ si pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/bonduelle.ro, prin curier, la adresa comunicata in acest sens, pe baza semnarii unui proces verbal de predare – primire premiu.
 7. Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.
 8. In cazul in care premiile sunt refuzate de catre castigatori sau acestia nu au putut fi gasiti la adresa in vederea livrarii, premiile raman in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

 

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

9.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.

9.2 Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (contravaloarea accesului la Internet pentru inscrierea in Concurs).

 

SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII

10.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Concurs si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

10.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestui Concurs, decizia Organizatorului este definitiva.

10.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 • Inregistrarile efectuate in afara Perioadei Concursului mentionate mai sus;
 • Mesajele trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre Participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;
 • Inscrierile care nu contin toate informatiile obligatorii;
 • Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra mesajelor sau continutului acestora;
 • Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;
 • Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiilor din motive independente de Organizator;
 • Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;
 • Intreruperile/ disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;
 • Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;
 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat);
 • Organizatorul nu este responsabil de starea premiului in momentul livrarii premiului catre castigator. Organizatorul este responsabil doar de starea predarii premiului catre curier in scopul livrarii catre castigator.

10.4 Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Concurs cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

 

SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1 Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 12. INCETAREA/ INTRERUPEREA CONCURSULUI. FORTA MAJORA

12.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.

  • Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

12.2 Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

 

SECTIUNEA 13. CONTESTATII SI LITIGII

13.1 Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Concursului, la numarul de telefon 0212070010, prin email la adresa [email protected] sau prin posta la adresa Unirii View - Bulevardul Corneliu Coposu 6-8, Bucuresti, pana la data de 06.2023, inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

13.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

 

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Concursului Bonduelle Gold

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal -

 

Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitii

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre: BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT. (denumită în continuare “Organizator”), cu sediul în Ungaria, Nagykőrös, Ceglédi út 25, înregistrată cu numărul HU10766299 (EU VAT Reg. Numb.), cod fiscal 10766299-2-44, Cont bancar HU 18131 00007 02026440 00189785, deschis la BNP Paribas Hungary Branch, reprezentată legal de Ferenc Kisvari, în calitate de Director (denumita in continuare "Operatorul"),

prin intermediul DENTSU ROMANIA S.R.L., cu sediul social in str. George Enescu nr. 11-11A, etaj 5, camera 3, sector 1, Bucuresti, Romania, inregistrata la Registrul Comertlui Bucuresti sub nr. J40/20774/2008, cu codul unic de inregistrare 2486616, in calitate de imputernicit al Operatorului (denumita in cele ce urmeaza “Imputernicit”),

Si prin intermediul Mediapost Hit Mail (denumita in continuare “ Subimputernicit ”), cu sediul in Str. Siriului, nr 42-46, et 3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/ 8295/ 2000, cod fiscal RO13351917.

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT. cu sediul în Ungaria, Nagykőrös, Ceglédi út 25, înregistrată cu numărul HU10766299 (EU VAT Reg. Numb.), cod fiscal 10766299-2-44, Cont bancar HU 18131 00007 02026440 00189785, deschis la BNP Paribas Hungary Branch, reprezentată legal de Ferenc Kisvari, în calitate de Director (denumită în continuare "Operatorul") prin intermediul DENTSU ROMÂNIA S.R.L., cu sediul social în str. George Enescu nr. 11-11A, etaj 5, camera 3, sector 1, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului București, sub nr. J40/20774/2008, având Codul Unic de înregistrare 2486616

Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

i) ID Instagram;

ii) ID Facebook;

iii) Poza Profil.

in plus, pentru castigatori:

i) Nume si Prenume

ii) Adresa de livrare premii

iii) Numar de telefon

iv) Varsta

v) Vocea

Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea:

i) Organizarea si desfasurarea campaniei

ii) Desemnarea si validarea castigatorilor

iii) Atribuirea premiilor si indeplinirea obligatiilor financiar-contabile ale Operatorului.

Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul consimtamantului si/ sau al interesului legitim, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Concursului de catre Operator vor fi dezvaluite Imputernicitului Operatorului - DENTSU ROMANIA S.R.L., Subimputernicitului, Mediapost Hit Mail S.A., precum si autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 60 de zile de la incheierea Concursului.

Convorbirile telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor/Subimputernicitului obligatii similare.

 

Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

 

 • dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;
 • dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal
 • dreptul la restrictionarea prelucrarii;
 • dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;
 • dreptul la portabilitate a datelor;
 • dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii își pot exercita drepturile menționate anterior, prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail: [email protected]

Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului si Subimputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament. 

Alte prevederi

In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

Cumpără Online
Acum poți achiziționa online produsele Bonduelle dorite, cu livrare direct la tine acasă, pentru ca tu să-ți poți pregăti oricând preparatele preferate.