Bună, noi folosim cookie-uri în scopuri statistice, pentru analiza traficului de pe site, pentru analize de marketing și pentru îmbunătățirea experienței vizitatorului pe site.

Mai multe informații

Politica Externă privind Protecția Datelor

Toate informațiile despre politica privind protecția datelor utilizatorilor platformei Bonduelle.

Politica Externă privind Protecția Datelor

CUPRINS

INTRODUCERE
 1. DESPRE NOI
  1. Angajamentele noastre privind Protecția Datelor Personale
  2. Rețeaua și programul nostru de conformitate în materie de Protecție a Datelor Personale
  3. Principiile de Protecție a Datelor Personale pe care le urmăm
 2. DESPRE COLECTAREA ȘI UTILIZAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE
  1. Când colectăm Datele dumneavoastră Personale?
  2. Ce facem noi cu Datele dumneavoastră Personale?
  3. În ce temei legal vă colectăm Datele Personale?
  4. Cine are acces la Datele dumneavoastră Personale?
  5. Pentru ce perioadă vă păstrăm Datele Personale?
 3. Cum vă securizăm datele Personale?
 4. Datele Personale ale copiilor
 5. DESPRE COOKIE-URI
 6. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
 7. MODIFICĂRI ALE POLITICII NOASTRE
 8. ÎNTREBĂRI/CONTACT
 9. DEFINIȚIIINTRODUCERE

Această politică explică în ce mod asigură compania BONDUELLE protecția Datelor dumneavoastră Personale, în temeiul Regulamentului General privind Protecția Datelor (Regulamentul 2016/679 – denumit în cele ce urmează „GDPR”) și în ce mod colectează și utilizează BONDUELLE, în calitate de Operator, Datele dumneavoastră Personale în timp ce navigați pe site-ul companiei www.bonduelle.ro.

1. DESPRE NOI

1.1 Angajamentele noastre privind Protecția Datelor Personale

Atunci când prelucrează Datele Personale ale utilizatorilor prin website-urile sale, prin rețeaua sa de socializare și prin call center-ul său (de exemplu, vizitatori, participanți la campanii promoționale și concursuri cu premii, clienți, potențiali clienți, consumatori, potentiali consumatori, utilizatori, candidați la un post în firmă, denumiți în cele ce urmează în acest document „Persoanele Vizate”), BONDUELLE acordă o atenție deosebită Protecției Datelor Personale. BONDUELLE și-a luat un angajament deplin pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a Datelor Personale și pentru a se conforma tuturor regulilor aplicabile în materie de Protecție a Datelor pe durata Prelucrării Datelor Personale în cadrul activităților comerciale ale companiei.

1.2 Rețeaua, pagina web și programul nostru de conformitate în materie de Protecție a Datelor Personale

BONDUELLE a implementat o organizație și o rețea de Protecție a Datelor care vizează asigurarea conformității cu Protecția Datelor cu caracter Personal.

În plus față de această rețea de Protecție a Datelor, BONDUELLE a pus în aplicare acțiuni menite să asigure și să monitorizeze eficiența Protecției Datelor cu caracter Personal. Printre aceste acțiuni, BONDUELLE a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru implementarea principiilor de Protecție a Datelor, inclusiv securizarea conexiunii cu pagina web și a datelor colectate dar și alte diverse politici și proceduri interne, în scopul sensibilizării membrilor personalului cu privire la importanța Protecției Datelor Personale, pentru a le oferi îndrumări operaționale cu privire la modul de respectare a regulilor de Protecție a Datelor și de monitorizare a respectării acestora.

1.3 Principiile de Protecție a Datelor Personale pe care le urmăm

BONDUELLE instituie măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru punerea în aplicare eficientă a principiilor de protecție a Datelor Personale pentru a respecta regulamentul privind Protecția Datelor și pentru a proteja drepturile și libertățile Persoanelor Vizate de la momentul conceperii și în timpul prelucrării propriu-zise.

În plus, BONDUELLE se angajează să respecte toate celelalte principii stabilite de regulile aplicabile, după cum se explică în următoarele secțiuni ale Politicii de față și în special în ceea ce privește respectarea drepturilor acordate Persoanelor Vizate, păstrarea Datelor Personale, siguranța Datelor Personale și transferurile transfrontaliere de Date Personale.

2. DESPRE COLECTAREA ȘI UTILIZAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE

2.1 Când colectăm Datele dumneavoastră Personale?

Se întâmplă să ne furnizați informații despre dumneavoastră atunci când ne vizitați website-urile, când participați la o campanie/un concurs cu premii sau prin site-ul de socializare ori prin call center. În acest context, este posibil ca BONDUELLE să vă colecteze Datele Personale după cum urmează:

 • Când navigați pe site-urile noastre (adică informații tehnice, precum adresele IP sau jurnalele colectate prin cookie-uri sau tehnologii similare);
 • Atunci când solicitați un serviciu pentru clienți, faceți o plângere, ne contactați sau, la modul mai general, atunci când comunicați cu echipele de relații cu clienții ale firmei BONDUELLE;
 • Când solicitați să participați la rețelele de ambasadori sau fermieri sau când faceți o cerere de parteneriat
 • Când participați la o campanie promoțională/un concurs cu premii, un concurs de jocuri, la un program de marketing, un test sau un studiu
 • Când vă depuneți candidatura pentru un loc de muncă în secțiunea „Alăturați-vă echipei noastre"
 • Când ne trimiteți în alt mod informații personale

2.2 Ce facem noi cu Datele dumneavoastră Personale?

BONDUELLE vă utilizează Datele Personale în legătură cu următoarele activități de prelucrare:

 • Gestionarea relației cu clienții: BONDUELLE folosește Datele Personale în legătură cu relațiile comerciale cu clienți și potențiali clienți și în mod mai specific pentru:
  • a vă permite să navigați pe site-urile noastre și să vă utilizați contul personal online;
  • a răspunde la o plângere pe care o puteți avea cu privire la un bun sau un produs;
  • a obține opinia dumneavoastră referitoare la bunuri și produse, în special prin intermediul studiilor și testelor
  • a vă permite să participați la o campanie promoțională, un concurs cu premii, concursuri de jocuri sau la alte programe de marketing;
  • a efectua analize statistice, inclusiv în scopuri de gestionare a traficului pe site-ul companiei (de exemplu, pentru a înțelege diverșii destinatari ai site-urilor BONDUELLE, pentru a spori numărul de vizitatori ai site-urilor și relevanța serviciilor noastre) (a se vedea detalii la Secțiunea 5).
 • Recrutare și gestiunea Resurselor Umane: BONDUELLE vă va colecta Datele Personale prin intermediul secțiunii de recrutare a site-ului său, pentru a vă putea lua în considerare și a răspunde la cererea dumneavoastră de angajare. Dacă nu se întreprinde nicio altă acțiune în cazul unei cereri pentru un loc de muncă, Datele Personale vor fi păstrate în conformitate cu prevederile din secțiunea 2.5 de mai jos. În cazul recrutării, Datele Personale vor fi puse la dispoziția serviciului de resurse umane responsabil pentru a fi prelucrate în scopuri de resurse umane, în conformitate cu politicile de resurse umane specifice.

2.4 Cine are acces la Datele dumneavoastră Personale?

 • Destinatarii Datelor dumneavoastră Personale: BONDUELLE poate transmite Datele dumneavoastră Personale următoarelor categorii de destinatari (în acest caz, vă informăm că ne luăm toate măsurile juridice, tehnice și organizatorice cu putință pentru a asigura securitatea Datelor dumneavoastră Personale):
  • Angajații societății BONDUELLE din echipele responsabile cu gestionarea relației cu clienții, inclusiv de vânzări și de serviciile post-vânzare, de plângeri și de serviciile de asigurare a calității;
  • Angajații BONDUELLE care lucrează în echipele de tehnologie digitală și informatică;
  • Angajații BONDUELLE responsabili cu recrutarea și cu gestionarea Resurselor Umane care vor avea acces la unele sau la toate Datele Personale referitoare la candidați;
  • Agențiile de marketing, care acționează în numele și pe seama BONDUELLE, în cazul campaniilor și concursurilor cu premii;
  • Terți, în situațiile în care BONDUELLE primește solicitarea de la o instanță judecătorească sau de la o autoritate publică împuternicită prin lege să acționeze astfel, în temeiul legilor în vigoare.

BONDUELLE nu comunică Datele dumneavoastră Personale niciunui terț, cu excepția furnizorilor săi de servicii, în cadrul explicat în secțiunea 3 de mai jos, în special în scopul organizării de concursuri de jocuri, testări pentru consumatori sau alte activități de marketing, găzduire pe site și suport IT.

2.5 Pentru ce perioadă vă păstrăm Datele Personale?

Datele dumneavoastră Personale sunt păstrate în vederea activităților BONDUELLE și nu mai mult decât este necesar în ceea ce privește scopurile pentru care au fost colectate. BONDUELLE păstrează Datele dumneavoastră Personale în conformitate cu perioadele de păstrare impuse de legile aplicabile și mai precis:

 • În cazul în care ne contactați pentru o solicitare / cerere, vă păstrăm Datele Personale pe durata necesară pentru prelucrarea solicitării / cererii dumneavoastră;
 • Datele participanților la campanii cu premii sunt păstrate potrivit Regulamentului fiecărei campanii;
 • Dacă sunteți client, vă vom păstra Datele Personale în scopul gestionării clienților până la 2 ani, inclusiv 5 ani sub formă de arhivă în ceea ce privește comenzile și facturile;
 • Dacă sunteți ambasador, partener de afaceri sau faceți parte din rețeaua de fermieri a companiei noastre, păstrăm Datele dumneavoastră Personale pe toată durata relației noastre și apoi în arhivă, dacă este necesar, pe o durată care ne permite să respectăm orice obligație legală sau pentru o durată echivalentă cu perioada de prescripție legală (și anume 5 ani);
 • Datele Personale referitoare la candidați sunt păstrate timp de 2 ani de la trimiterea ultimului dumneavoastră CV în spațiul destinat candidaților;
 • Cookie-urile folosite de BONDUELLE sunt stocate timp de 12 luni.

BONDUELLE nu comunică Datele dumneavoastră Personale niciunui terț, cu excepția furnizorilor săi de servicii, în cadrul explicat în secțiunea 3 de mai jos, în special în scopul organizării de concursuri de jocuri, testări pentru consumatori sau alte activități de marketing, găzduire pe site și suport IT.

3. Cum vă securizăm datele Personale?

BONDUELLE pune în aplicare toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura un nivel de securitate pentru Datele Personale adecvat riscului pentru drepturile și libertatea dumneavoastră și în special pentru a vă proteja Datele Personale împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii neautorizate sau accesului neautorizat. Același nivel de protecție este impus prin contract de către BONDUELLE și furnizorilor de servicii care prelucrează Datele dumneavoastră Personale, care acționează ca Agenți de Prelucrare a Datelor (în numele BONDUELLE). În plus, orice angajat BONDUELLE care, în cursul activității sale, ar putea avea acces la Datele dumneavoastră Personale este de acord să păstreze o strictă confidențialitate asupra lor.

4. Datele Personale ale copiiilor

BONDUELLE nu colectează, nu întreține sau nu utilizează cu bună știință Date Personale aparținând copiilor sub 16 ani. Dacă se întâmplă să fi fost colectate de pe site informații despre un minor fără consimțământul dat sau autorizat de titularul răspunderii părintești asupra copilului, vă rugăm să rețineți că reprezentantul legal al minorului poate exercita drepturile minorului pentru și în numele acestuia. În acest caz vă invităm să ne contactați.

5. DESPRE COOKIE-URI

Ce sunt cookie-urile?

Un cookie este un mic fișier de tip text pe care site-urile îl salvează pe computerul sau pe dispozitivul mobil al vizitatorilor. Cookie-urile sunt utilizate pe scară largă pentru a administra și a îmbunătăți funcționarea site-urilor de internet, pentru a oferi o experiență online personalizată sau pentru a oferi proprietarilor de site-uri diferite informații despre activitatea vizitatorilor paginii.

Pe măsură ce vizitați site-ul, este posibil ca BONDUELLE să vă prelucreze informații prin cookie-uri, jurnale de server și alte tehnologii similare, care sunt legate de anumit browser. Un cookie nu conține și nu prelucrează date personale în sine, dar prin tehnologia folosită poate aduce atingere vieții private, în funcție de cum este folosită.

Practic cookie-urile sunt descărcate de către browser-ul dvs. de internet prima data atunci când vizitați un website. Data viitoare când vizitați acest site de pe același browser, cookie-ul si informațiile din el este accesat doar de către website-ul unde a fost generat (cookie-uri primare, administrate de BONDUELLE), fie catre un alt website de care apartine acesta (cookie-uri prelucrate de către terți)

Cum folosim cookie-urile?

BONDUELLE poate utiliza informațiile obținute de la cookie-uri în următoarele scopuri:

 • din rațiuni tehnice (de exemplu, pentru a identifica sesiunea de utilizare, a memora setări, preferințe, a salva temporar informațiile atunci când dumneavoastră completați formulare online etc.; )
 • în vederea efectuării analizei statistice și gestionării traficului pe site (de exemplu, pentru a spori gradul de utilizare a site-ului și relevanța serviciilor noastre, pentru a analiza informațiile privind utilizarea site-ului de către vizitatori prin paginile vizitate, numărul de acces, localizarea etc.);
 • în alte scopuri de marketing sau rețele sociale precizate mai jos.

Ce cookie-uri se folosesc pe Bonduelle.ro ?

O parte din cookie-urile folosite de BONDUELLE sunt obligatorii, sunt considerate ca "strict necesare", permit funcționalități fără de care utilizarea website-ului nu ar fi imposibila. Aceste cookie-uri sunt administrate și utilizate exclusiv la interacțiunea cu acest website, deci intră în categoria cookie-uri primare. Dacă nu veți accepta aceste cookie-uri, site-ul nu va funcționa corect – parțial sau în întregime.

În ce privește cookie-urile folosite de terți, anumite pagini de pe BONDUELLE.ro pot să folosească și cookie-uri de terța parte conform tabelului de mai jos:

Denumire serviciu Furnizor Scop
Google Analytics Google Analiză trafic/ Statistici
Google Tag Manager Google Administrare tag-uri Google
Facebook Social Plugins Facebook Marketing/ Promovare cont Social Media Bonduelle
ShareThis ShareThis Inc. Marketing/ Promovare conținut Bonduelle pe social media
Doubleclick/Youtube Google Marketing/ Promovare video
Cloudflare DNS Cloudflare Administrare conexiune domeniu-server

Cookie-urile plasate de Youtube se regăsesc exclusiv pe paginile web unde sunt integrate video-uri de pe această platformă. La deschiderea acestor video-uri sau dacă le urmăriți pe platforma Youtube, există posibilitatea adăugării și altor cookie-uri de către aceștia.

Durata de prelucrarea a cookie-urilor este legată de fiecare funcționalitate, dar nu va depăși 12 luni.

Cum puteți face ca browser-ul dumneavoastră să nu primească cookie-uri?

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării informațiilor dvs. prin cookie-uri. În acest scop, vă puteți configura browserul pentru a dezactiva folosirea cookie-urilor, în special cele de terță parte.

Toate browserele web recente vă permit să modificați setările legate de modulele cookie. Aceste setări sunt de obicei disponibile în secțiunea „Utilitare”, „Opțiuni”, „Ajutor” sau „Preferințe” din browserul dumneavoastră. Consultați linkurile de mai jos pentru informații suplimentare despre gestionarea modulelor cookie în funcție de browserul dumneavoastră.

De asemenea, puteți folosi în browser extensii ale unor terți care sa blocheze cookie-urile pe care nu le doriți. În acest moment cele mai populare par a fi AdBlock Plus, Ghostery, Privacy Badger si uBlock.

Orice setări pe care le puteți face pentru a gestiona modulele cookie pot schimba modul de navigare dumneavoastră pe internet și condițiile dumneavoastră de acces la unele servicii care necesită utilizarea cookie-urilor. Dacă este necesar, renunțăm la toate responsabilitățile pentru consecințele legate de funcționarea defectuoasă a serviciilor noastre din cauza imposibilității noastre de a stoca sau de a consulta cookie-urile necesare pentru o astfel de operațiune și pe care dumneavoastră le-ați refuzat sau le-ați șters.

Ultima actualizare: 16.10.2020

6. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Aveți dreptul, în orice moment, să solicitați societății BONDUELLE să vă exercitați drepturile de acces, de rectificare, de ștergere și de portabilitate a Datelor dumneavoastră Personale, precum și drepturile la restricționare și de a vă opune prelucrării Datelor dumneavoastră Personale în conformitate cu condițiile cuprinse în Regulamentul privind Protecția Datelor. Pentru prelucrarea datelor în scopuri de marketing direct aveți dreptul de a vă opune oricând, fără nicio justificare.

De regulă, aveți și dreptul de a nu face obiectul unie decizii care se bazează numai pe o prelucrare automată, inclusiv de nu face obiectul unei creări de profil, cu privire la o astfel de prelucrare.

Atunci când prelucrarea are loc în baza consimțământului dvs. liber exprimat, aveți și dreptul de a vă retrage consimțământul acordat, ulterior, oricând, printr-o cerere scrisă, adresată persoanei responsabile cu protecția datelor din cadrul BONDUELLE ([email protected]). Vă informăm că prelucarea efectuată, atât timp cât consimțământul dvs. a fost valabil exprimat, nu este afectată. Retragerea consimțământului are efecte numai pentru viitor.

Pentru a vă exercita drepturile, puteți adresa o cerere persoanei responsabile cu protecția datelor sau persoanei de contact din cadrul BONDUELLE [email protected]. Pentru a putea răspunde solicitării dumneavoastră, trebuie să ne comunicați următoarele date de identificare necesare: numele, adresa de e-mail sau adresa poștală și orice alte informații necesare pentru a vă confirma identitatea.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la o Autoritate de Supraveghere în cazul încălcării normelor aplicabile în materie de Protecție a Datelor, respectiv la: A.N.S.P.D.C.P. , cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, Municipiul București, cod postal 010336. Mai multe detalii despre autoritate puteți găsi pe pagina web a acesteia: www.dataprotection.ro.

7. MODIFICĂRI ALE POLITICII NOASTRE

Această Politică poate fi modificată de BONDUELLE în orice moment. În cazul în care BONDUELLE dorește să adapteze politica, o notificare privind acele modificări va fi afișată într-o versiune revizuită a Politicii actuale, iar versiunea revizuită va intra în vigoare în momentul postării sale.

Rețineți că BONDUELLE se angajează să nu prelucreze Datele dumneavoastră Personale într-o manieră incompatibilă cu scopurile inițiale menționate anterior, cu excepția cazurilor în care acestea respectă regulile aplicabile.

8. ÎNTREBĂRI/CONTACT

Dacă aveți întrebări sau comentarii privind Politica noastră sau modul în care BONDUELLE colectează și utilizează Datele dumneavoastră Personale, precum și pentru a vă exercita drepturile cu privire la Datele dumneavoastră Personale, vă invităm să contactați persoana responsabilă cu protecția datelor din cadrul societății BONDUELLE la adresa: [email protected]

9. DEFINIȚII

 • "BONDUELLE": Bonduelle Central Europe Kft, 2750 Nagykoros, Cegledi ut 25, în calitate de Operator.
 • "Date Personale": înseamnă orice informații în legătură cu o Persoană Vizată.
 • "Persoana Vizată": înseamnă o persoană fizică identificată sau identificabilă la care se referă Datelor Personale. O persoană fizică identificabilă este o persoană ce poate fi identificată, în mod direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, precum un nume, un cod numeric personal, date de localizare, date de identificare online (inclusiv adrese IP și registre de istoric online) sau prin referire la unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale ale acelui individ.
 • "Operator": entitatea BONDUELLE care stabilește scopurileși mijloacele prin care se realizează Prelucrarea Datelor Personale.
 • "Persoana împuternicită de Operator": entitatea care prelucrează Datele Personale în numele Deținătorului de Date.
 • "Prelucrare": înseamnă orice operațiune efectuată asupra Datelor Personale, folosind sau nu mijloace automate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, recuperarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție, adaptarea sau compilarea, restricționarea, ștergerea ori distrugerea Datelor Personale prin alte metode.
 • "Destinatari": persoane fizice sau juridice cărora le sunt divulgate date cu catacter personal
 • "Transfer": înseamnă orice transfer al Datelor Personale de la o entitate la alta. Transferul poate avea loc prin orice comunicare, copie, transfer sau dezvăluire a Datelor Personale printr-o rețea, inclusiv prin accesul la distanță la o bază de date sau transferul dintr-un mediu în altul, indiferent de tipul de mediu de stocare (de exemplu, de pe hard disk-ul unui calculator către un server).

Data: 16.10.2020

Versiunea: 3.

Cumpără Online
Acum poți achiziționa online produsele Bonduelle dorite, cu livrare direct la tine acasă, pentru ca tu să-ți poți pregăti oricând preparatele preferate.