Bună, noi folosim cookie-uri în scopuri statistice, pentru analiza traficului de pe site, pentru analize de marketing și pentru îmbunătățirea experienței vizitatorului pe site.

Mai multe informații

Regulament concurs Hayatteria & Bonduelle

 

1.1. Organizatorul concursului este Hayatteria. Concursul este sustinut cu premii de catre BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT.

1.2. Concursul se desfășoară conform regulilor regăsite în prezentul regulamentul (”Regulament Oficial”) și este obligatoriu pentru toți participanții la Concurs. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act adițional la prezentul Regulament Oficial. Modificările efectuate prin intermediul actului adițional vor avea efecte după 24 ore de la anunțarea acestor modificări.

1.3. Toți participanții la Concurs trebuie să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament.

 

2. Durata și locul desfășurării Concursului

2.1. Concursul va începe la data de 30 iunie 2022 și se va încheia la data de 7  iulie 2022.

2.2. Concursul se desfășoară în mediul online, pe pagina de Instagram @hayatteria.

2.3. Premiile Concursului trebuie revendicate de participanți în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, inclusiv în ceea ce privește perioada indicată.

 

3. Drept de participare

3.1. Pot participa la Concurs doar persoanele (denumite în continuare ”Participanți”) care îndeplinesc următoarele condiții:

- au domiciliul sau reședința în România;

- au profil valid de Instagram

- au implinit varsta de 18 ani in momentul intrarii in concurs;

- confirmă și au înțeles prezentul Regulament Oficial;

- sunt de acord cu termenii și condițiile Regulamentului Oficial;

- cunosc și acceptă în mod integral, expres și neechivoc condițiile Regulamentului Oficial.

3.2. Pentru a participa la Concurs, Organizatorul își rezervă dreptul de a face verificări suplimentare în scopul validării Participanților.

3.3. În cazul în care, în urma acestor verificări, Organizatorul constată că persoanele nu îndeplinesc condițiile sau că înscrierea în Concurs a fost fraudată, Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din campanie acești Participanți, de a retrage Participanților dreptul de a ridica Premiile/de a solicita Participanților returnarea Premiilor în cazul în care acestea au intrat în posesia Participanților, precum și să obțină despăgubiri de la Participanți în cazul în care există un prejudiciu.

 

4. Produsele participante/Premiile (Ce câștigăm în urma Concursului?)

4.1. Organizatorul va acorda premiul regăsi mai jos:

 • Premiile: 3 kituri Bonduelle formate din MiniConserve Bonduelle (naut, porumb, quinoa si fasole neagră), un bol de salata si un mini-retetar + un voucher în valoare de 150 lei pentru cumpărături pe kitchenshop.ro

 

5. Înscrierea în Concurs (Cum și ce trebuie să facem?)

5.1. Pentru a intra în Concurs, Participanții trebuie:

- să acceseze contul @hayatteria

- să dea follow conturilor @hayatteria si @bonduelle.ro

- să lase un comentariu in care sa spuna ce reteta ar pregati cu miniconservele Bonduelle.

Un participant are dreptul la doar o singura inscriere la tragerea la sorti, daca se va inscrie d emai multe ori un singur comentariu va intra in concurs.

 

6. Desemnarea câștigătorului

6.1. Extragerea câștigătorului

Premiul se va acorda prin tragere la sorți electronică dintre toți Participanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stipulate în Regulamentul Oficial.

Extragerea câștigătorilor va avea loc in perioada 11 - 15 iulie, vor exista  3 castigatori iar, la extragere vor fi extrase si 9 rezerve, cate 3 pentru fiecare castigator.

Pentru a desemna câștigătorii, Organizatorul va folosi platforma de alegere a participanților în mod aleatoriu disponibilă la random.org si va anunta castigatorul in comentarii la postarea de concurs.

De livrarea premiilor se va ocupa Bonduelle Romania, in maxim 30 de zile lucratoare de la validarea castigatorilor.

Cum se intra in posesia premiilor? In urma anuntului facut pe contul de Instagram @hayatteria, castigatorii trimit un mesaj privat catre Hayatteria cu urmatoarele detalii:

 • nume si prenume;
 • varsta;
 • numar de telefon;
 • adresa completa.

 

7. Prelucrarea datelor cu caracter personal

7.1 Prin simpla participare la acest Concurs, Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial și înțeleg că în acest scop datele lor personale vor fi prelucrate de Organizator, inclusiv prin intermediul unor terțe persoane împuternicite pentru desfășurarea Concursului, în vederea organizării Concursului, deliberării, validării, anunțării câștigătorului, atribuirii premiilor, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor legale, cum ar fi cele financiar-contabile și fiscale, respectiv de arhivare ale Organizatorului.

7.2 Drepturile persoanelor vizate

Participanții la Concurs, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi, conform legii aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în special conform Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, aplicabil de la 25 mai 2019 (“GDPR”), respectiv:

 • dreptul la informare - potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la identitatea operatorului, a scopului în care se face prelucrarea datelor, precum și orice alte informații suplimentare impuse de lege;
 • dreptul de acces la date – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în condițiile prevăzute de lege, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare;
 • dreptul la rectificare - dreptul persoanei vizate de a obține rectificarea datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete (cum ar fi nume, prenume, număr de telefon, adresă de livrare etc.);
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – dreptul persoanei vizate de a cere operatorul să îi șteargă datele personale, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;
 • dreptul de opoziție - potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;
 • dreptul de formula plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), precum și dreptul de a se adresa justiției.
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosita în mod obișnuit și într-un format ușor de citit de o mașină, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către operator către un alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege și există metode tehnologie implementate în acest sens, proporționale cu solicitarea respectivă;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă sau dreptul de a contesta decizia, de a exprima punctul de vedere și de a obține o verificare din partea unui factor uman atunci când sunt adoptate astfel de decizii permise de lege;
 • dreptul de a retragere a consimțământului atunci când există o prelucrare care se bazează pe acesta și sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Dezvăluirea & transmiterea datelor cu caracter personal

 • Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestui Concurs vor putea fi dezvăluite de Organizator către partenerii contractuali ai acestuia, în special partenerilor implicați în derularea Concursului (agenții de marketing, agenții de publicitate, societăți contabile, servicii de curierat etc.), companiilor din același grup cu Organizatorul, autorităților competente în cazurile în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare, precum și publicului (în cazul câștigătorilor).
 • Organizatorul nu transferă datele cu caracter personal în state din afara Uniunii Europene.
 • În cazul în care Participanții participă la formele de publicitate în condițiile Secțiunii 10 de mai jos, date precum imaginea, vocea ar putea fi prelucrate de Organizator în temeiul contractului (reprezentat de acceptarea prezentului Regulament Oficial, respectiv în baza acordului privind utilizarea imaginii în măsură în care se va încheia un act separat în acest sens).

7.3. Durata prelucrării

 1. Datele cu caracter personal ale Participanților sunt colectate de Organizator în calitate de operator de date.
 2. Datele cu caracter personal colectate vor fi prelucrate pe durata desfășurării Concursului si pana in momentul in care premiile ajung la castigatori.

7.4. Ștergerea datelor cu caracter personal

In momentul in care castigatorii au intrat in posesia premiilor, datele personale colectate vor fi distruse și nu vor fi prelucrate în niciun alt mod.

7.5. Datele personale colectate

 • Datele personale colectate sunt:
  • de la Participanți: (a) nume, prenume, (b) adresa de livrare, (c) adresa de e-mail,(d) numărul de telefon.
  • de la Câștigătorul premiilor acordate prin tragere la sorti: (a) nume, prenume, (b) vârsta, (c) numărul de telefon, (d) adresa de livrare, (e) adresa de e-mail.

Regulament concurs Hayatteria & Bonduelle

 

1.1. Organizatorul concursului este Hayatteria. Concursul este sustinut cu premii de catre BONDUELLE CENTRAL EUROPE KFT.

1.2. Concursul se desfășoară conform regulilor regăsite în prezentul regulamentul (”Regulament Oficial”) și este obligatoriu pentru toți participanții la Concurs. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin întocmirea unui act adițional la prezentul Regulament Oficial. Modificările efectuate prin intermediul actului adițional vor avea efecte după 24 ore de la anunțarea acestor modificări.

1.3. Toți participanții la Concurs trebuie să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament.

 

2. Durata și locul desfășurării Concursului

2.1. Concursul va începe la data de 30 iunie 2022 și se va încheia la data de 7  iulie 2022.

2.2. Concursul se desfășoară în mediul online, pe pagina de Instagram @hayatteria.

2.3. Premiile Concursului trebuie revendicate de participanți în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, inclusiv în ceea ce privește perioada indicată.

 

3. Drept de participare

3.1. Pot participa la Concurs doar persoanele (denumite în continuare ”Participanți”) care îndeplinesc următoarele condiții:

- au domiciliul sau reședința în România;

- au profil valid de Instagram

- au implinit varsta de 18 ani in momentul intrarii in concurs;

- confirmă și au înțeles prezentul Regulament Oficial;

- sunt de acord cu termenii și condițiile Regulamentului Oficial;

- cunosc și acceptă în mod integral, expres și neechivoc condițiile Regulamentului Oficial.

3.2. Pentru a participa la Concurs, Organizatorul își rezervă dreptul de a face verificări suplimentare în scopul validării Participanților.

3.3. În cazul în care, în urma acestor verificări, Organizatorul constată că persoanele nu îndeplinesc condițiile sau că înscrierea în Concurs a fost fraudată, Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din campanie acești Participanți, de a retrage Participanților dreptul de a ridica Premiile/de a solicita Participanților returnarea Premiilor în cazul în care acestea au intrat în posesia Participanților, precum și să obțină despăgubiri de la Participanți în cazul în care există un prejudiciu.

 

4. Produsele participante/Premiile (Ce câștigăm în urma Concursului?)

4.1. Organizatorul va acorda premiul regăsi mai jos:

 • Premiile: 3 kituri Bonduelle formate din MiniConserve Bonduelle (naut, porumb, quinoa si fasole neagră), un bol de salata si un mini-retetar + un voucher în valoare de 150 lei pentru cumpărături pe kitchenshop.ro

 

5. Înscrierea în Concurs (Cum și ce trebuie să facem?)

5.1. Pentru a intra în Concurs, Participanții trebuie:

- să acceseze contul @hayatteria

- să dea follow conturilor @hayatteria si @bonduelle.ro

- să lase un comentariu in care sa spuna ce reteta ar pregati cu miniconservele Bonduelle.

Un participant are dreptul la doar o singura inscriere la tragerea la sorti, daca se va inscrie d emai multe ori un singur comentariu va intra in concurs.

 

6. Desemnarea câștigătorului

6.1. Extragerea câștigătorului

Premiul se va acorda prin tragere la sorți electronică dintre toți Participanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stipulate în Regulamentul Oficial.

Extragerea câștigătorilor va avea loc in perioada 11 - 15 iulie, vor exista  3 castigatori iar, la extragere vor fi extrase si 9 rezerve, cate 3 pentru fiecare castigator.

Pentru a desemna câștigătorii, Organizatorul va folosi platforma de alegere a participanților în mod aleatoriu disponibilă la random.org si va anunta castigatorul in comentarii la postarea de concurs.

De livrarea premiilor se va ocupa Bonduelle Romania, in maxim 30 de zile lucratoare de la validarea castigatorilor.

Cum se intra in posesia premiilor? In urma anuntului facut pe contul de Instagram @hayatteria, castigatorii trimit un mesaj privat catre Hayatteria cu urmatoarele detalii:

 • nume si prenume;
 • varsta;
 • numar de telefon;
 • adresa completa.

 

7. Prelucrarea datelor cu caracter personal

7.1 Prin simpla participare la acest Concurs, Participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial și înțeleg că în acest scop datele lor personale vor fi prelucrate de Organizator, inclusiv prin intermediul unor terțe persoane împuternicite pentru desfășurarea Concursului, în vederea organizării Concursului, deliberării, validării, anunțării câștigătorului, atribuirii premiilor, precum și pentru îndeplinirea obligațiilor legale, cum ar fi cele financiar-contabile și fiscale, respectiv de arhivare ale Organizatorului.

7.2 Drepturile persoanelor vizate

Participanții la Concurs, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi, conform legii aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal, în special conform Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, aplicabil de la 25 mai 2019 (“GDPR”), respectiv:

 • dreptul la informare - potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obține informații cu privire la identitatea operatorului, a scopului în care se face prelucrarea datelor, precum și orice alte informații suplimentare impuse de lege;
 • dreptul de acces la date – potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în condițiile prevăzute de lege, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare;
 • dreptul la rectificare - dreptul persoanei vizate de a obține rectificarea datelor inexacte, precum și completarea datelor incomplete (cum ar fi nume, prenume, număr de telefon, adresă de livrare etc.);
 • dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – dreptul persoanei vizate de a cere operatorul să îi șteargă datele personale, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare;
 • dreptul de opoziție - potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;
 • dreptul de formula plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), precum și dreptul de a se adresa justiției.
 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosita în mod obișnuit și într-un format ușor de citit de o mașină, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către operator către un alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege și există metode tehnologie implementate în acest sens, proporționale cu solicitarea respectivă;
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă sau dreptul de a contesta decizia, de a exprima punctul de vedere și de a obține o verificare din partea unui factor uman atunci când sunt adoptate astfel de decizii permise de lege;
 • dreptul de a retragere a consimțământului atunci când există o prelucrare care se bazează pe acesta și sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Dezvăluirea & transmiterea datelor cu caracter personal

 • Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestui Concurs vor putea fi dezvăluite de Organizator către partenerii contractuali ai acestuia, în special partenerilor implicați în derularea Concursului (agenții de marketing, agenții de publicitate, societăți contabile, servicii de curierat etc.), companiilor din același grup cu Organizatorul, autorităților competente în cazurile în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislația în vigoare, precum și publicului (în cazul câștigătorilor).
 • Organizatorul nu transferă datele cu caracter personal în state din afara Uniunii Europene.
 • În cazul în care Participanții participă la formele de publicitate în condițiile Secțiunii 10 de mai jos, date precum imaginea, vocea ar putea fi prelucrate de Organizator în temeiul contractului (reprezentat de acceptarea prezentului Regulament Oficial, respectiv în baza acordului privind utilizarea imaginii în măsură în care se va încheia un act separat în acest sens).

7.3. Durata prelucrării

 1. Datele cu caracter personal ale Participanților sunt colectate de Organizator în calitate de operator de date.
 2. Datele cu caracter personal colectate vor fi prelucrate pe durata desfășurării Concursului si pana in momentul in care premiile ajung la castigatori.

7.4. Ștergerea datelor cu caracter personal

In momentul in care castigatorii au intrat in posesia premiilor, datele personale colectate vor fi distruse și nu vor fi prelucrate în niciun alt mod.

7.5. Datele personale colectate

 • Datele personale colectate sunt:
  • de la Participanți: (a) nume, prenume, (b) adresa de livrare, (c) adresa de e-mail,(d) numărul de telefon.
  • de la Câștigătorul premiilor acordate prin tragere la sorti: (a) nume, prenume, (b) vârsta, (c) numărul de telefon, (d) adresa de livrare, (e) adresa de e-mail.
Cumpără Online
Acum poți achiziționa online produsele Bonduelle dorite, cu livrare direct la tine acasă, pentru ca tu să-ți poți pregăti oricând preparatele preferate.